Zjišťovací řízení /EIA/

  • vypracování dokumentů potřebných ke zjišťovacímu řízení podle § 7 zák. č. 100/2001 sb. /zákon o posuzování vlivu na životní prostředí/