Odpadové hospodářství

  • vedení agendy vyplývající ze zákona č. 185/2001 sb. /Zákon o odpadech/ a zákona č.477/2001 sb. /Zákon o obalech/
  • zajištění odpadového hospodáře
  • zajištění rozboru odpadů