Integrované povolení /IPPC/

  • vypracování žádosti o IPPC
  • projednání žádosti o IPPC a provedení firmy celým povolovacím procesem dle zákona č. 76/2002 sb. /Zákon o integrované prevenci/
  • vypracování pravidelných hlášení o plnění povinností vyplývajících z platných IPPC.
  • vedení agendy IRZ vč. vypracování ročních hlášení ročních hlášení